Aftegn

Her kan du se en liste over de forskellige aftegn hos tamrotten.
Picture
YR Madsen | Copyright: Yoma Rats
Fænotypisk: American berkshire
Genotypisk: Hh + modifier
Andre navne: Ambk

Beskrivelse:
Ambk rotter er rotter, der i virkeligheden er berkshire mismarked, men som har whitespottingeffekt. Den hvide tegning på undersiden skal strække sig fra ben til ben, og herfra gå i et svaj op af rottens sider, som ''håndtag''. Tegningen bør dog ikke strække sig for langt op af siderne. Den hvide tegning bør ikke være afbrudt nogle steder, ej heller plettet med farve.

Findes i Danmark.

Picture
CON Prince Charming | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Baldie
Genotypisk: H(ro)h
Andre navne:

Beskrivelse:
Denne aftegning har 1 kopi af hooded-genet (h) og 1 kopi af Essex-genet. Essex-effekten gør rottens farve lysere, således at sorte bliver koksgrå, agouti bliver cinnamonfarvede mv. En baldie kan nemt forveksles med en capped, men det er især genetikken bag en baldie, der afgør rottens genotype. Hele kroppen er hvid, og rotten har farve i ansigtet, undtaget er dog næsetippen (som er hvid) og en karakteristisk hvid trekant/kile, der strækker sig henover panden og ned i nakken på rotten.Spidsen på trekanten peger bagud. Det ses, at parrer man en hooded mismarked rotte med en Essex rotte, så vil baldie-aftegningen også kunne blive mismarked.

Findes i Danmark.

Picture
ZZ Mosher | Copyright: Rasmus
Picture
CON Inanna | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Husky
Genotypisk: roro
Andre navne: Roan

Beskrivelse:
Husky er en recessiv aftegning, som kan avles med hvilken som helst farve. Husky rotter er født med deres farve, men allerede efter 7 ugers alderen vil nogle huskies' farve begynde at blegne - Dette fænomen kaldes populært ''fading''. Hvorhenne en husky begynder at blegne er ikke til at sige. Nogle huskies blegner næsten ikke, men beholder fint deres farve gennem livet. Det er meget forskelligt.
Husky findes især i 2 varianter; berkshire husky (som er en berkshirebaseret udgave af huskyaftegningen) og banded husky (som er en hoodedbaseret udgave af huskyaftegningen). En banded husky ses på det øverste og første billede, og en berkshire husky ses på det nederste og sidste billede. Dog kan andre aftegn også være husky, som f.eks. split capped striped og patched.

Findes i Danmark.

Picture
CON Valentine's Day | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Bareback
Genotypisk: hh'
Andre navne:

Beskrivelse:
Denne aftegning må ej forveksles med hooded eller capped. En capped-aftegning når lige bagom ørerne, en hooded-aftegning når nedom skuldrene, mens en bareback-aftegning sidder midt imellem og afsluttes på halsen eller lige ved begyndelsen af forbenene. Resten af kroppen skal være hvid. Har rotten en plet på ryggen, som ikke er forbundet med farvekappen, kaldes den bareback mismarked. 

Findes i Danmark.

Picture
CON Harmony | Copyright: Congratz
Picture
CON Abundance | Copyright: Congratz
Picture
CON Sean Yin | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Blazed
Genotypisk: hh'
Andre navne: Badger, English marked, blazed eubk/blazed hooded

Beskrivelse:
Den hvide tegning i ansigtet bør ikke være brudt nogle steder. Er den brudt med en prik længere oppe i panden, kaldes dette blazed headspot, fordi rotten både har blazed og headspot. Der findes flere varianter af blazes - Alt lige fra de lange, tynde blazes til de kegleformede, massive blazes og over i små, næsten usynlige blazes. På det øverste, første billede ses en kegleformet blaze. På det midterste billede ses en blazed headspot rotte. På det nederste billede ses en slangeformet blaze.

Findes i Danmark.

Picture
CON Anastasia | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Capped
Genotypisk: hh + modifiers
Andre navne:

Beskrivelse:
En capped rotte har farve i ansigtet, som kun strækker sig ned bagom ørerne og ikke længere bagud på rottens krop end det. Resten af kroppen skal være hvid. Nogle capped rotter har blaze, hak ved issen (en såkaldt ''notch'') eller headspot, mens andre er split capped striped, capstriped eller split capped (disse vil blive vist nedenfor i deres respektive kategorier).

Findes i Danmark.

Picture
CON Jack Sparrow | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Split capped striped
Genotypisk: hh'
Andre navne: Collared

Beskrivelse:
Rotten har en lang stribe nedad ryggen, der bør begynde lige ved skulderbladene. Ansigtets farvekappe er splittet i to halve, der har et hvidt stykke pels løbende mellem sig. Striben skal ikke være hægtet på ansigtskappen. Striben og ansigtsmarkeringerne skal være så afkantede og lige som muligt uden diverse pletter i siderne.

Findes i Danmark.

Picture
CON Yzma | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Capstriped
Genotypisk: hh'
Andre navne: Kaldes sommetider collared, selvom der findes en anden aftegning (split capped striped), som også har det kaldenavn

Beskrivelse:
En capstriped rotte er et resultat af high white-/chinchillaspotting-genet (hvilket også betyder, at den kan have en headspot eller blaze), når det sammenføres med et h. Striben bør begynde lige efter skuldrene og slutte nær halen. Striben skal ikke være hægtet på hovedets farvekappe, der i øvrigt er præcis som hos en capped. Striben bør ikke være afbrudt, men dette kan dog forekomme. Må ej forveksles med almindelige hooded rotter.

Findes i Danmark.

Picture
CON Vanoise | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Split capped
Genotypisk: hh'
Andre navne: -

Beskrivelse:
En split capped rotte er en capped rotte med en hvid stribe, som løber gennem hele farvekappen; deraf navnet ''split capped'' (''splittet hætte''). Aftegningen er et resultat af overmarkering med high white-genet.

Findes i Danmark.

Picture
CON The Trickster (hooded downunder) | Copyright: Congratz
Picture
CON Maquiladora (varigated downunder) | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Downunder
Genotypisk:
Hooded downunder - hh DU
Berkshire downunder - Hh DU
Varigated downunder - Hh' DU
Downunder spotted - Hh' DU
Andre navne: DU

Beskrivelse:
Hooded downunder - 2 kopier af hooded-genet og 1 kopi af DU-genet. Hætten skal være hel og må ikke være afbrudt nogle steder. Den skal ligeledes dække nedom skuldrene. Der bør ikke være pletter i siderne på rotten, men det kan forekomme. Den farvede mavetegning skal være lige og uafbrudt samt være i stil med hætten.
Berkshire downunder - 1 kopi af berkshire (H) og 1 kopi af hooded (h) + 1 kopi af downunder-genet (DU). Den farvede mavetegning skal have et varieret og spraglet mønster.
Varigated downunder - 1 kopi af berkshire (H) og 1 kopi af hooded (h) + 1 kopi af downunder-genet (DU) + evt. recessiv blaze/headspot (high white). Ryggen og maven skal være sat med små og varierede pletter i et spraglet mønster, som dog ikke skal ligne en dalmatian/''spotted'', da rotten er varigated. Rotten bør, som følge af at være varigated, have en headspot/blaze-aftegning i henhold til standardiseringer, men det er ikke altid, det forekommer.
Downunder spotted - 1 kopi af berkshire (H), 1 kopi af hooded (h), 1 kopi af downunder-genet (DU) og recessiv headspot/blaze (high white), som medvirker til, at rotten bliver tilpas spraglet. De bedste downunder spotted rotter kommer af avl på dalmatian rotter.

Findes alle i Danmark.

Picture
SUN Shanghai (Essex husky) | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Essex
Genotypisk: H(ro)H
Andre navne: Roberts gene

Beskrivelse:
Essex rotter har headspot, der helst skal være ruder-formet, men de bør ikke være blazed i henhold til standardiseringen, selvom dette dog godt kan forekomme. Farven på en Essex rotte skal gå ned langs hele kroppen med den mørkeste farve langs rygraden som en ''ål'', ganske som man ser det på fjordheste. Ned langs siderne skal farven dog blegne. Maven bør være hvid pga. den blegningeffekt, Essex har. Essex-effekten kan bæres videre i generationer efter, at den sidste Essex har optrådt i slægten. Effekten består af en generel farveblegning, således at agouti rotter bliver cinnamonfarvede eller sandfarvede, black rotter bliver koksgrå osv. Derfor kan rotter have Essex-effekt, selvom de ikke har den egentlige genetik bag sig for reelt at skulle kunne være Essex.

Findes i Danmark

Picture
Return to Innocence | Copyright: Congratz
Fænotypisk: European berkshire
Genotypisk: Hh
Andre navne: Eubk

Beskrivelse:
En european berkshire rotte har hele kroppen dækket af sin farve, undtaget er maven, hvor en hvid tegning skal strække sig under bugen fra ben til ben. Tegningen må ikke gå op af siderne. European berkshire rotter har ydermere ''sokker'', der især er med til at kendetegne dem.

Findes i Danmark.

Picture
Sifs Burzum | Copyright: Congratz
Picture
CON Cherokee | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Hooded
Genotypisk: hh
Andre navne: Japanese hooded

Beskrivelse:
Hætten må ikke være afbrudt nogle steder, og det er ifølge standardiseringen af en ''korrekt'' hooded ikke ønskværdigt med pletter i siderne af striben, selvom det dog ofte forekommer, og det gør ikke rotten mindre hooded. Er hætten afbrudt, kaldes dette hooded mismarked. Hætten skal fortsætte fra skuldrene og i en lige, jævn stribe ned af ryggen til halen. På det øverste billede ses en perfekt hooded. På det nederste ses en hooded mismarked.

Findes i Danmark.

Picture
Granaus Supra | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Irish
Genotypisk: HH(i)
Andre navne: English Irish og American Irish

Beskrivelse:
Irish-aftegningen er en hvid trekant placeret centralt på rottens bryst (American Irish) eller på rottens nedre mavestykke (English Irish). Trekanten skal være så lige og stor som muligt. Resten af rotten er dækket af farve. En Irish har 2 kopier af self-genet (HH) og 1 kopi af Irish-genet (i). På billedet ses en American Irish.

Findes i Danmark.

Picture
Masked tegning | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Masked
Genotypisk: hh'
Andre navne:

Beskrivelse:
Rotten skal være helt hvid med undtagelse af en farvet maske, der strækker sig fra rottens ene øje til dens andet henover næseryggen. Dog skal masken søge at undvige selve næsen og munden, og ligeledes skal den søge at undvige toppen af rottens hoved. Denne aftegning bør være uafbrudt og fri af øvrige, omkringliggende pletter.

Findes i Danmark.

Picture
CON Malavia (Essex husky patched) | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Patched
Genotypisk: hh'
Andre navne: Mismarked BEW, Dalmatian

Beskrivelse:
Patched rotter er helt hvide, med undtagelse af en eller flere farvepletter i ansigtsregionen. Hvis en patched rotte har tilstrækkeligt mange pletter, kan den kaldes dalmatian. Dette anses som værende lidt af et vurderingsspørgsmål blandt de enkelte opdrættere, som har med disse aftegn at gøre.

Findes i Danmark.

Picture
Dalmatian tegning | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Dalmatian
Genotypisk: hh + modifiers
Andre navne: Mottled

Beskrivelse:
En dalmatian rotte adskiller sig fra en varigated og en patched rotte ved ofte at have mange flere pletter end disse, samt at mønstrene er mere vidtspredte, varierede og spraglede.

Findes i Danmark.

Picture
Twiggy | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Self
Genotypisk: HH
Andre navne: Umarkeret, ensfarvet

Beskrivelse:
Rotten har intet hvidt på kroppen og er komplet ensfarvet. Self rotter kan have farve helt ud på tåspidserne, og nogle self rotters maver kan være lysere end andres, dette skyldes evt. den farve, rotten har. F.eks. bliver agouti self rotter gerne lysere på maverne end f.eks. russian blue self rotter.

Findes i Danmark.

Picture
CON Compassion (varigated) | Copyright: Congratz
Picture
CON Ulva (variberk) | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Varigated
Genotypisk: Hh + modifiers
Andre navne:

Beskrivelse:
En varigated rotte er et resultat af en kombination af self-genet og high white-genet. Hovedet og skuldrene er dækket med farve, og rotten skal helst have en blaze eller headspot. Ned af ryggen og siderne skal der være pletter. Maven og brystet skal være hvid.
Variberk er en betegnelse, der bruges om en berkshire mismarked med whitespottingeffekt/ambk mismarked rotte. En variberk har som oftest færre og mere lavtsiddende pletter end en varigated.

Findes i Danmark.

Picture
Vex Feodora | Copyright: Congratz
Fænotypisk: Headspot
Genotypisk: hh'
Andre navne:

Beskrivelse:
Headspot rotter er et resultat af high white. Headspot er en hvid plet i panden, som kan være lige fra dråbeformet, kantet eller helt rund, og den skal helst ikke være større end rottens øjne.

Findes i Danmark.

ã Rotteri Congratz
Det er ikke tilladt at kopiere, gengive eller på anden måde bruge materiale fra denne side uden Rotteri Congratz' samtykke.